Brändisaadikute koolituse lühitutvustus

Iga ettevõtte juht on oma ettevõtte esimene brändi kujundaja ning tal on suurim mõjuvõim turundamiseks. Iga ettevõtte töötaja on parim brändisaadik, kes kujundab ettevõtte mainet, loob väärtust tootele/teenusele, oskab teadlikult lähtuvalt eesmärgist rääkida lugusid ning luua tootele/teenusele sotsiaalset väärtust. Turundada ettevõtte tooteid/teenuseid läbi persooni/läbi töötajate, siis on selge ja oluline eristumise koht.

Kuid selleks, et töötajad brändisaadikud oleksid, siis esmalt tuleks tööandjal väga selgelt välja tuua väärtuspakkumine töötajatele ja töötaja peaks oskama defineerida väärtuspakkumist kliendile, et tekkiks win-win olukord. Lisaväärtusena saavad töötajad kujundada ka seeläbi iseenda persoonibrändi. Töötajate ja juhi jaoks on persoonibrändiga tegelemise vajalik, sest välja peab tulema selge seos tegevusvaldkonna ja nende vahel. Tegevused peaksid rääkima tugevamini, kui sõnad. Tugev ja tuntav persoonibränd on kindel konkurentsieelis, kasvatab äri, toob tegevustesse uusi võimalusi ning aitab eristuda.

Karmis konkurentsis jääb silma see, kelle nimi tõuseb esile, keda teatakse, keda tuntakse!

Koolitusel läbitavad teemad:

Juhi/töötaja persoonibrändRäägime persoonibrändi olemusest. Alusta mõtlemist endast, kui persoonibrändist. Juht, kui tugeva persoonibrändi hea eeskuju. Kuidas luua ja tugevdada persoonibrändi? Millised on persoonibrändi eneseturunduse võimalused ja tööriistad? Kuidas töötajate persoonibrändi arendamine aitab ettevõttel eesmärke saavutada? Kuidas tugev persoonibränd aitab eristada toodet/teenuse müüki kliendile?

Töötaja, kui organisatsiooni brändisaadikKas töötajad on organisatsiooni brändisaadikud, kus nad töötavad? Või siis ikkagi ei ole? Mida annab organisatsioonile juurde töötajatest brändisaadikute tuumiku olemasolu (turunduses, tööandja brändi kujundamisel, toote/teenuse müümisel)? Kuidas läbi kõrgema seotuse loomise mõjutada eesmärkide saavutamist? Milline on tööandja väärtuspakkumine töötajale? Kuidas tekitada tööandja väärtuspakkumisest konkurentsieelis? Kuidas antud win-win olukord mõlemale osapoolele uut väärtust loob? Kuidas organisatsiooni töötajad sotisaalset väärtust luua saaksid? Kuidas organisatsiooni töötajad, kui brändisaadikud saavad kujundada ka iseenda persoonibrändi?

Koolitusel osalenud:

  1. Mõistavad persoonibrändi kujundamise vajadust, tegelevad antud teemaga teadlikumalt ja sihipäraselt
  2. Oskavad teadlikult tegutsedes persoonibrändi arendamise kaudu eristuda toote/teenuse müümisel
  3. On teadlikud brändisaadiku põhimõtetest ning kasutavad teadmisi eesmärkide saavutamisel
  4. Oskavad luua tegutsemiskava kasutades persoonibrändi elemente lähtudes sealjuures eneseanalüüsist.
  5. Koostada kommunikatsiooniplaani lähtuvalt erinevatest eneseturunduse vahenditest ning omades ülevaadet võimalikest tööriistadest.
 
Koolituse sihtgrupp
  • organisatsioonid ja meeskonnad, kes soovivad tulemusi saavutada ja konkurentsis silma paista toote või teenusega
 
Koolituse maht: 4-6 akadeemilist tundi (inspireeriv loeng ja praktilised harjutused)

Karmis konkurentsis jääb silma see, kelle nimi tõuseb esile, keda teatakse, keda tuntakse! Tead Sa, mis Sind eristab ja teeb unikaalsemaks?

Vaata ka toimunud koolituste kohta TAGASISIDET SIIN.

Kutsu mind rääkima ja saad kasulikku infot! Saada oma soov teele SIIN

Brandmoon OÜ omab alates 03.10.2017.a. täienduskoolituste läbiviimiseks majandusteadet nr 193737 ja Eesti Hariduse Infosüsteemi registreeringut (EHIS).