Koolituse eesmärk on anda ülevaade, kuidas persoonibrändiga teadlik tegelemine aitab inimestel oma eesmärke ja tulemusi saavutada – kas nendeks on siis uue töö hankimine, iseenda maine parem kujundamine või teenuste/toodete müümine. Lisaks jagada teadmisi ja oskusi, kuidas praktiliste tegevustega persoonibrändi tugevdamisega edasi liikuda.
 
Koolituse teemad
Räägime persoonibrändi olemusest. Milleks ja kellele on persoonibränd. Alusta mõtlemist endast, kui persoonibrändist. Persooniaudit – kirg, tugevused, milline on sinu lugu – story telling, brändi loomise etapid ehk roadmap, sihtgruppi määramine ja kujundamine. Persoonibrändi eneseturunduse võimalused ja tööriistad. Anname järgenevatele küsimustele vastused – miks on vaja persoonibrändiga tegeleda?Kuidas luua ja tugevdada persoonibrändi? Kuidas aitab persoonibrändiga tegelemine ettevõtjal eesmärke saavutada?  Ettevõtte töötajad, kui brändisaadikud.  Persoonibrändi kujundamine sotsiaalmeedias, eneseturunduse võimalused ja tööriistad. Kokkuvõte, praktilised harjutused ja arutelu.
 
Koolituse väljundid
Osalejatel on tekkinud ülevaade persoonibrändi olemusest ja vajalikkusest. Oskab persoonibrändi elemente kasutades luua tegutsemisstrateegia ning on suuteline  koostama kommunikatsiooniplaani lähtuvalt erinevatest enesturundamise vahenditest. Oskab persoonibrändi kujundada teadlikumalt ja sihipäraselt ning olla väljapaistvam isik. 
 
Koolituse sihtgrupp
  • väikeettevõtjad
  • tööotsijad
  • inimesed, kes soovivad oma elus eesmärk saavutada
Eriline vajadus persoonibrändiga tegeleda on inimestel, kes tegelevad teenuste müügiga – nõustajad, konsultandid, kunstnikud, fotograafid, turunduse- ja müügivaldkonna inimesed.
 
Koolituse maht: 3 – 6 akadeemilist tundi (loeng ja praktilised harjutused)

Karmis konkurentsis jääb silma see, kelle nimi tõuseb esile, keda teatakse, keda tuntakse! Tead Sa, mis Sind eristab ja teeb unikaalsemaks?

Vaata ka toimunud koolituste kohta TAGASISIDET SIIN.

Kutsu mind rääkima ja saad kasulikku infot! Saada oma soov teele SIIN

Brandmoon OÜ omab alates 03.10.2017.a. täienduskoolituste läbiviimiseks majandusteadet nr 193737 ja Eesti Hariduse Infosüsteemi registreeringut (EHIS).