Turundus

Oleme heaks partneriks ettevõtetele järgmiste teenustega

Turunduse eesmärk on anda lubadusi ja luua bränditeadlikkust. Turunduse eesmärk ei ole tekitada lühiajalist müüki, vaid siduda kliendid endaga pikajaliselt lubaduste andmise kaudu. Pakume süsteemset ja terviklikku lahendust, sest see tagab alati tulemuse.

  • Turunduskonsultatsioon. Pakume konsultandi teenuseid nii ühekordsete kampaaniate, kui igapäevase turundustöö korraldamiseks. Turunduskonsultatsioon on suurepärane võimalus värskete ideede saamiseks, et mõistmaks  puuduoleva kompetentsi vajadus ning kuidas jõuda üheskoos paremate tulemusteni. Aitame leida parimaid lahendusi, kuidas muuta turundustegevused efektiivsemaks ning ühtlasi jõuda oma brändiga järgmisele tasemele! 
  • Turundusplaani koostamine. Turundusplaani koostamise eesmärgiks on anda konkreetne tegevuskava müügi tõstmiseks, uute klientide leidmiseks ja olemasolevate hoidmiseks. Turundusplaani koostamise teenus on mõeldud ettevõtetele, kes vajavad tuge plaani väljatöötamisel, selle täitmisel  ning konsultatsiooni. Turundusplaani koostamisel võtame arvesse väikeettevõtte eripära ja ressurssse on piiratud (nii raha, aeg kui inimesi). Turundusplaan on vundament, nii suurele kui väiksele ettevõttele.
  • Turundusjuhi teenus. Turundusjuhi teenus annab ettevõttele võimaluse kasutada oskusi ja kogemusi vastavalt vajadusele, kas lühiajaliste projektidega või hoopis aastapikkuse turundustegevuse juhtimisega. Teenus sobib ideaalselt väikeettevõttele, kellel puudub vajadus igapäevaselt turundusjuhi järele, kuid vajab väiksemas mahus turundustegevuste eestvedamist ja elluviimist. Turundusteenust saab kasutada täpselt nii palju, kui vaja.
  • Turundus sotsiaalmeedias. Viime sõnumi sihtgrupini sotsiaalmeedias. Teadlik, oskuslik ja süsteemne sihtimine aitab teenusel või tootel jõuda õige kliendini. Planeerime ja viime läbi kampaaniad, mis seovad huvilisi brändiga ja võimaldavad nendega püsivalt kontaktis olla. Vajadusel loome erilahendusi, et seeläbi tulemusteni jõuda.
  • Brändi visuaalne identiteet (CVI). Ettevõtte isikupära ja identiteedi esiletoomiseks on bränding väga oluline. CVI on visuaalne välimus, mis kõnetab klienti igas situatsioonis. Välimus loob esmamulje, mis annab tänapäeva konkurentsitihedas maailmas võimaluse eristuda või hoopis olla üks paljudest hallist massist. Brändi visuaalne tervik sisaldab logo, värve, helisid, kirjastiile, fotosid, illustratsioone, ikoone, dokumente, signatuure.

Kui turundus täidab kliendi vajadused, siis vahendid, mida turundusse paigutatakse ei ole mitte kulu, vaid investeering.

Edukat investeerimist!